Test8-450x317

Nästan alla våra lokaler har mekanisk till- och frånluft via fläktar i husens fläktrum. Värmen, som oftast är vattenburen kommer från radiatorer. I er lokal finns oftast kylbafflar eller fläktluftkylare som kyler luften som skickas in i ert kontor. All vår värme och kyla levereras i form av fjärrvärme respektive fjärrkyla.

På det hela är dessa system väldigt stabila och driftsäkra men även dessa system har sina svaga punkter och ibland kan något gå sönder. För att vi ska kunna leverera så bra inneklimat som möjligt är det viktigt att ni kontaktar oss när ni upplever att något inte är som det ska. Pumpar kan gå sönder och rumsregulatorer kan haka upp sig eller sluta fungera. Detta kan antingen bli kostsamt eller resultera i att klimatet i er lokal inte är tillfredsställande.

En viss variation i innetemperaturen över dagen är normalt och beror på att belastningen går från väldigt låg på morgonen innan ni kommer till arbetet för att sedan stiga under dagen tills det att folk börjar släcka ner sina skärmar och gå hem för dagen. En viss fördröjning när temperaturen ute stiger eller sjunker hastigt är också normalt. Det tar helt enkelt lite tid för systemen att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Extra svårt blir det följaktligen om temperaturen utomhus hastigt svänger fram och tillbaka.

Det är vår absoluta strävan att alla på ett kontor ska vara nöjda med inneklimatet men det är ofrånkomligt att det är enklare att tillgodose allas önskan i en rumslösning än i ett öppet landskap – i en rumslösning kan var och en ställa in värme och kyla efter eget behov medan temperaturen i ett öppet landskap ställs in för att passa så många som möjligt.