Test3-450x317

Vår ambition är att ständigt fortsätta utveckla våra fastigheter samt att när tillfällen uppkommer göra kompletteringsförvärv som passar oss och våra tilltänkta hyresgäster. Genom att kombinera det senaste inom ny teknik och modern inredning med varsamt tillvaratagande av vackra ursprungsmiljöer ska vi kunna möta även de mest kräsna hyresgästernas krav på en funktionell och flexibel miljö utan att göra avkall på det vackra och estetiskt tilltalande.

I våra fastigheter erbjuder vi representativa och funktionella kontor för såväl fåmansföretag som stora företag med behov av öppna arbetsmiljöer om tusentals kvadratmeter – alltid på, i affärssammanhang, mycket välkända adresser i Stockholm city.

Vår vision är att Centrumfastigheter skall fortsätta vara ett namn förknippat med högkvalitativa kontor och butiker i attraktiva lägen i Stockholms innerstad. Dessutom ska Centrumfastigheter alltid stå för ett professionellt bemötande och bästa tänkbara service – och därmed nöjda hyresgäster.