Test10-450x317

Vi är inte miljöcertifierade och vi har inga gröna hyresavtal men vi tror på att bedriva vår verksamhet på ett sådant sätt att vi minimerar vår påverkan på klimat och miljö.

Genom att kombinera miljömedvetenhet och en klimatsmart verksamhet med ett koncentrerat fastighetsbestånd, långsiktighet i allt vi gör och att aldrig tumma på kvalitet, arbetar vi varje dag på att försöka minimera vår verksamhets påverkan på miljö och klimat.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om hur vårt miljö- och klimatarbete går till i praktiken.